Miri Piri Academy Class of 2004

949 Sadhana Singh Germany
1026 Kirtan Kaur Mexico
1037 Har Bhajan Singh United States
648 Dharam Singh United States
662 Awtar Kaur United States
835 Ajeet Singh United States
836 Gurmeet Singh United States
893 Hari Mandir Kaur United States
920 Nirinjan Kaur Canada
996 Dileep Kaur Canada
1087 Alejandro Hernandez (Jot Singh) Mexico
1091 Dharma Kaur United States
1114 Sylvaine Nieto Joly (Har Krishan K.) Mexico
1116 Karta Purkh Kaur United States
1117 Juan Martin (Hari Pal) Mexico
1126 Lena Pfeil Germany